Vad är Great?

Vi är Great, men det stannar inte där

Great är, utöver Great IT, vårt väloljade partnernätverk bestående av 1000-tals toppkonsulter i alla tänkbara discipliner. Vi, tillsammans med våra partners är det där extra som kan utgöra skillnaden när er digitala miljö ska prestera på full kapacitet. Men det stannar inte där heller…

Great IT tar gärna ett helhetsåtagande inom digital transformation, inom samtliga IT-områden. Och genom god personkemi med kompetenta kunder kan vi med hög precision åta oss att vara en heltäckande IT partner åt er.

IT-branschen är i ständig förändring och endast de konsultbolag som är anpassningsbara och framåtsträvande hänger med. Genom samarbeten och omvärldsbevakning är vi på Great IT inte bara Great idag utan även Great imorgon.

Leda IT-förändrinar

Vi kan leda dina IT-förändringar!
Med många års erfarenhet från många olika branscher kan vi presentera lösningar och konsulter som kan leda de flesta IT-förändringar säkert.

Vare sig det rör sig om Program-/Projektledare, Agile/Scrum eller stöd för management har vi oftast gjort liknande uppdrag tidigare.

Vanligtvis utförs uppdragen i form av en kompetent konsult i din organisation, men vi tar även åtaganden för att nå en effekt av den förändring som ska utföras. Extra stolta är vi över de fina orden som våra kunder har gett oss, se mer här

Läs vad våra kunder tycker om Great!

Digital närvaro

Vi har en unik tjänsteportfölj bestående av både bred och djup kunskap i hur man bäst skapar och vidareutvecklar ett företags digitala närvaro.

Vi erbjuder spetskompetens inom bland annat strategi, webb, e-handel, UX/BX till såväl små som stora företag i Sverige.

Vi är oberoende, kompetenta och mycket erfarna inom flertalet branscher. Vi erbjuder skräddarsydda, kraftfulla och effektiva paketeringar som ger förutsättning för långa samarbeten och goda kundrelationer.

Våra samarbeten ska i största mån reflektera affärsnytta för kunden.

 

Tekniska specialister

Vi älskar att ta hand om tekniken! Våra tjänster och konsulting sträcker sig inom många områden, bland annat inom Moln- och IT-infrastruktur.

Vi har stöttat flera chefer och beslutsfattare inom IT med vår teknisk kompetens, IT-arkitektur, strategiska val och taktisk planering i befintliga samt nya (emerging) teknologier och trender, som t.ex. devops och continous improvement, microservices, RPA, AI och datadriven services.

 

Jag är Uffe Servin, en entreprenör i hjärtat. I tio år har jag kombinerat mitt arbete som kravställare och utförare inom IT-branschen med att driva enskilda verksamheter inom tech. Leverera kvalitet i en nyskapande anda beskriver mitt sätt att arbeta mot kund.

// Uffe Servin, Partner

Jag heter Victoria Abbassi och är ansvarig i bolaget och verksamhetsområdet Communication. Jag tar med mig goda erfarenheter av arbete inom IT- och e-handelssektorn. Jag brinner särskilt för strategiska frågor kring digitalisering, försäljning, marknadsföring och ledarskap.  

Mitt primära mål är att bygga en verksamhet som kan finnas till hands och erbjuda trygghet för våra kunder. När ni står inför eller befinner er i ett förändrings- & förbättringsarbete, ska vi på ett dynamiskt och anpassat sätt gå in med vår expertkunskap där det behövs. Både för att stärka upp och ge självförtroende på beställarsidan och för att ställa tydliga och professionella krav på leverantörssidan.

// Victoria Abbassi