Great IT har varit snabba på att få fram rätt personer vid rätt tillfälle. Great IT har förmågan att förstå vilken kompetens som är efterfrågad och de är väldigt träffsäkra i sina kandidater.
Insatserna har varit till stor nytta och i vissa fall avgörande för att komma vidare i våra förändringsprojekt.

Susanne Svärd
IKEA – IT solution area manager