Erik Engström har mer än 20 års erfarenhet från IT- och Telekombranschen och har under de senaste 15 åren arbetat som projektledare med uppdrag både inom och utom konsultbranschen.

Genom sin långa erfarenhet har han byggt upp en teknisk- och projektledar-kompetens inom områden som exempelvis fiberprojekt, infrastrukturprojekt, utrullningsprojekt inom både IT och Telekom. Processförändringar inom IT- och Telekommiljöer, projektbudget, samordning, anbudshantering, organisationsutveckling, design, upphandling och kravspecifikation.
Han har även utlandserfarenhet genom flera stora projekt för uppdragsgivare i Danmark, Tjeckien, Tyskland och Spanien.

Varmt välkommen Erik!