ONE Nordic Mätteknik AB, en del av ONE Nordic koncernen, tecknade ramavtalet med Great IT den 21 januari 2020.

Avtalet omfattar IT konsulttjänster allt från traditionella kompetenser till nyare områden så som AI, Cloud, Machine Learning, RPA m.fl.

  • Vi är extra glada att vi fått detta förtroende efter en tids leverans på enstaka område så ser vi nu ONE Nordic som en viktig kund och kommer att stödja deras framgångsresa på befintliga och nya kunder säger Ola Ehrstedt.

One Nordic konstaterar i samband med detta ramavtal att Great IT:s erbjudande är helt rätt för organisationen och deras Connected Delivery kommer att vara till stor nytta för oss de kommande åren.

Vi ser fram emot detta samarbete med Great IT säger VD Anders Malmberg.