Energibolaget E.ON Sverige AB (E.ON) har tecknat ett ramavtal med Great IT. Great IT är ett nytt IT konsultbolag som tar tillvara snabbt hela marknadens leveranskapacitet och med hög kvalitet och tillgänglighet. Avtalet löper gäller till och med 2022 för samtliga IT konsulttjänster och åtagande till E.ON koncernen.

Det är med stor glädje jag kan konstatera att E.ON är med och förändras på ett innovativt sätt och väljer att teckna ramavtal med oss som representerar det nya och unika sättet med ett stort nätverk av IT konsultleverantörer. På så sätt får E.ON tillgång till den bästa leveransen på marknaden med en partner som förstår och kan IT och dess möjligheter, säger Ola Ehrstedt, VD för Great IT. www.greatit.se

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden och ställer om till 100 % förnybar och återvunnen energi med ca 2000 anställda på ett 10-tal platser i Sverige.
Förändringen består i nya teknologier, så som solceller, digitalisering och lokalt producerad förnybar energi. För mer information se www.eon.se