Great IT är en strategisk samarbetspartner för Candidator Syd. Great IT har levererat stor affärsnytta till oss genom att leverera mycket kompetenta resurser trots korta tidsfrister.

Paul Skarin
Candidator – Regionchef