Inspire & Aspire for greatness

Vårt recept för greatness

Vi kan förse er med konsulter inom allt från förändringsledning, tekniska specialister och digitala strateger till spetskompetens på management-nivå. Vi har även kapacitet att sätta ihop team för större leveranser. Förutom en mångfaldig plattform bestående av egna stjärnkonsulter lägger vi stor vikt i partnerskap och nätverk! Lokala, nationella och internationella. Rätt stjärnor i rätt konstellationer är alltid receptet för att nå greatness.

Leda IT-förändrinar

 Vi kan leda dina IT-förändringar!
Med många års erfarenhet från många olika branscher kan vi presentera lösningar och konsulter som kan leda de flesta IT-förändringar säkert.

Vare sig det rör sig om program- eller projektledare, Agile/Scrum eller stöd för management har vi oftast gjort liknande uppdrag tidigare.

Vanligtvis utförs uppdragen i form av en kompetent konsult i din organisation, men vi tar även åtaganden för att nå en effekt av den förändring som ska utföras. 

Digital närvaro

Vi har en unik tjänsteportfölj bestående av både bred och djup kunskap i hur man bäst skapar och vidareutvecklar ett företags digitala närvaro. Vi erbjuder spetskompetens inom bland annat strategi, webb, e-handel, UX/BX till såväl små som stora företag i Sverige.

Vi är oberoende, kompetenta och mycket erfarna inom flertalet branscher. Vi erbjuder skräddarsydda, kraftfulla och effektiva paketeringar som ger förutsättning för långa samarbeten och goda kundrelationer.

Våra samarbeten ska i största mån reflektera affärsnytta för kunden.

 

Tekniska specialister

Vi älskar att ta hand om tekniken! Våra tjänster och konsulter sträcker sig inom många områden, bland annat inom cloud- och IT-infrastruktur. Era tekniska lösningar ska ge den effekt som önskas, genom vårt stöd i förvaltningen eller förändringen.

Vi har stöttat flera chefer och beslutsfattare inom IT med vår tekniska kompetens, IT-arkitektur, strategiska val och taktisk planering i befintliga samt nya teknologier och trender.

Vanliga uppdrag innefattar bland annat DevOps och continous improvement, microservices, RPA, AI och datadriven services.

 

Vill du veta vad vi kan göra för er?

Alla verksamheter har olika behov, olika krav och olika mål. Vår uppgift är att tillsammans med er, hitta den bästa vägen för att nå er greatness. Vill du se hur vi skulle kunna uppnå greatness tillsammans?